Τηλ.Εξυπηρέτησης

2310 820 420

phone-icon

Τηλ.Εξυπηρέτησης

2310 820 420Όροι Χρήσης
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Το www.centerhome.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω διαδικτύου των προϊόντων της επιχείρησης Παύλος Ελευθεριάδης (Α.Φ.Μ. 165422585/ΔΟΥ Η΄ Θεσσαλονίκης/ΓΕ.ΜΗ. 1470865060000), με έδρα τη Θεσσαλονίκη (οδός Συνδίκα Πέτρου 61–Τ.Κ. 54644) στην Ελλάδα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@centerhome.gr και τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας 2310 820 420, η οποία θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας «Επιχείρηση».

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 

Για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.centerhome.gr εφαρμόζονται οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις. Τους όρους αυτούς οφείλει κατά την είσοδό του και πριν από κάθε χρήση να διαβάσει προσεκτικά κάθε επισκέπτης/χρήστης και να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με αυτούς, διότι η περιήγησή του στον ως άνω δικτυακό τόπο www.centerhome.gr και η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται τη ρητή συναίνεσή του με αυτούς και την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε, έστω και ένα, από τους όρους αυτούς, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς, οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.centerhome.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η εξακολούθηση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές συνεπάγεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.  

 

            ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η επιχείρηση δεσμεύεται για την εγκυρότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.centerhome.gr, σε ότι αφορά την ταυτότητά της και τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό της κατάστημα υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν εσφαλμένων καταχωρίσεων που έγιναν ακούσια και έχουν διαφύγει της προσοχής της και έχουν προκύψει λόγω τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας, στη διόρθωση των οποίων και δικαιούται να προβαίνει η επιχείρηση οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Η επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα για οποιονδήποτε σκοπό. Περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, περιγραφές, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.ο.κ.) προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα «όπως ακριβώς έχουν» και δεν δηλώνεται με κανένα τρόπο η καταλληλότητά τους για οποιονδήποτε σκοπό.

Η επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει και ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεσμεύεται ωστόσο να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Η επιχείρηση, στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. 

Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (όχι μόνο θετική, αλλά και αποθετική ή ειδική, όπως, ενδεικτικά, απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση, κ.ο.κ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του διαδικτυακού τόπου www.centerhome.gr και τη χρήση του ή μη, ή με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή προέρχεται από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμος (link) με άλλες ιστοσελίδες τρίτων παρέχεται μόνο προς διευκόλυνση του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου www.centerhome.gr.  Οι ιστοσελίδες αυτές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η επιχείρηση εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα περιεχόμενα, την πολιτική ασφαλείας τους, τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών τους επισκεπτών και τα προϊόντα και υπηρεσίες (διαφήμισης, πώλησης, κλπ.) που παρέχονται στις ιστοσελίδες αυτές, καθώς και για κάθε εκπομπή ή οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από τις ιστοσελίδες αυτές. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.centerhome.gr  , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και σχεδιασμού παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση και δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, αναδημοσίευση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης.  

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ή/και του www.centerhome.gr  ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου www.centerhome.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη, σε κάθε περίπτωση πάντως, η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.centerhome.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

 

Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.centerhome.gr αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί αυτή και το διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mailή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως, εσωτερικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στα πλαίσια εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα κάθε είδους, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβαίνει ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις της, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

            

Η ιστοσελίδα www.centerhome.gr δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών της. Έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε ο χρήστης να μπορεί να την επισκέπτεται και να περιηγείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει προσωπικά του δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα ζητούνται μόνο εάν γίνει (εγγραφεί) μέλος ή εάν προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mail.

Αναγκαία στοιχεία εκ μέρους του χρήστη για να πραγματοποιηθεί κάθε συναλλαγή (σύναψη και εκτέλεση σύμβασης πώλησης) είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων (οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση αποστολής, τηλεφωνικός αριθμός (σταθερό, κινητό) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας, τα στοιχεία τιμολόγησης (επωνυμία, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση έδρας) εφόσον έχει επιλεγεί αγορά με τιμολόγιο και για την περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός ταυτότητας (προς εξασφάλιση ταυτοπροσωπίας με τα στοιχεία κατόχου της κάρτας), καθώς και ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας. 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.centerhome.gr τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αποκλειστικά με σκοπό την υλοποίηση της συναλλαγής ή την αποστολή ενημερωτικού υλικού σε σχέση με υπηρεσίες, προϊόντα και προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα παραμένουν απόρρητα και δεν αποκαλύπτονται, ούτε κοινοποιούνται από την επιχείρηση σε τρίτους, εκτός αν τούτο προβλέπεται και απαιτείται από το νόμο ή επιβάλλεται νομίμως (π.χ. με δικαστική απόφαση).

Η εκ μέρους του χρήστη γνωστοποίηση προσωπικών του δεδομένων στις σελίδες και υπηρεσίες του www.centerhome.gr συνεπάγεται την παροχή συναίνεσής του για την τήρηση και επεξεργασία τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης δύναται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα (ενημέρωσης–πρόσβασης, περιορισμού–εναντίωσης, φορητότητας –διαβίβασης) που του παρέχει ο νόμος ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς επίσης να ζητήσει τη διόρθωση των στοιχείων του (εφόσον τεκμηριώνει την ύπαρξη λάθους) ή και τη διαγραφή των στοιχείων του, δηλώνοντας εγγράφως τη σχετική βούλησή του στην επιχείρηση και αποστέλλοντας αντίστοιχο αίτημα στη διεύθυνση  info@centerhome.grυπόψη του υπεύθυνου επεξεργασίας Παύλου Ελευθεριάδη. Ο χρήστης διατηρεί και δικαίωμα καταγγελίας στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κηφισίας 1–3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, www.dpa.gr).   

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή μικρά αρχεία που αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη με σκοπό τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας της www.centerhome.gr και τη διευκόλυνση της χρήσης της από τον χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δύναται να ρυθμίσει το διακομιστή του με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επισκεπτών/χρηστών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους.

            Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων ο διαδικτυακός τόπος www.centerhome.grχρησιμοποιεί πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL(SecureSocketsLayer), έτσι ώστε όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής με τη χρήση μοναδικού κωδικού κλειδιού. 

            Επιπλέον ασφάλεια αποτελεί και η χρήση του μυστικού προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) που ορίζει ο χρήστης κατά την εγγραφή του ως μέλος του www.centerhome.grκαι πρέπει κάθε φορά να καταχωρείται μαζί με το όνομα χρήστη (username) προκειμένου να επιτευχθεί πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη, τη διατήρηση της μυστικότητας και την απόκρυψη του passwordαπό τρίτα πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τη χρήση του passwordαπό μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για περισσότερη ασφάλεια συνιστάται στο χρήστη η αλλαγή του passwordσε τακτά χρονικά διαστήματα και η αποφυγή χρήσης ίδιου για πολλές περιπτώσεις ή εύκολα ανιχνεύσιμου password(ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, κ.ο.κ.), για τη δημιουργία του οποίου προτείνεται να χρησιμοποιούνται μαζί γράμματα, αριθμοί και σύμβολα.

            Σημειώνεται ότι τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας. 

 

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Τιμές, χαρακτηριστικά, διαθεσιμότητα προϊόντων

 

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.centerhome.gr εκτίθενται προς πώληση τα διαθέσιμα προϊόντα με τα χαρακτηριστικά τους και τις τιμές τους.

Η τιμή κάθε προϊόντος συμπεριλαμβάνει τον Φ.Π.Α. (24%) και ισχύει ανά τεμάχιο. Οι φωτογραφίες των εικονιζόμενων προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τα ίδια τα προϊόντα. Οι διαστάσεις των προϊόντων αναγράφονται κατά προσέγγιση και μόνο για λόγους ενημέρωσης. Ειδικά τα χρώματα των προϊόντων μπορεί να διαφέρουν από τα χρώματα των φωτογραφιών, ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης ή της εκτύπωσης.

Προσφορές που γίνονται σε διάφορα προϊόντα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη και για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ετεροχρονισμού (ημερολογιακής απόστασης) από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, μέχρι την πληρωμή σας προς ενεργοποίησητης παραγγελίας σας, θα πρέπει να επικοινωνείτε με την επιχείρηση, είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω e-mail, προς επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας. 

Σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς των προϊόντων της παραγγελίας σας.

Η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές του ηλεκτρονικού της καταστήματος χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει τους πελάτες της, δεσμεύεται όμως να ενημερώνει για τυχόν αλλαγή τιμής, πριν επιβεβαιώσειοποιαδήποτε παραγγελία.

Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει με ακρίβεια τις απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμή, κλπ.). Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλείσει περιπτώσεις εμφάνισης ακούσιων λαθών σε χαρακτηριστικά ή τιμές προϊόντων που οφείλονται σε διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική αιτία κατά την εισαγωγή ή ενημέρωση ή αναγραφή κάποιου χαρακτηριστικού ή της τιμής ενός προϊόντος. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της καλής πίστης και για την δική σας ασφάλεια και προστασία, σας συνιστούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του ή περιγράφεται με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, να επικοινωνείτε με την επιχείρηση, είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω e-mail, προς επιβεβαίωση της τιμής ή των χαρακτηριστικών του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του.

Η επιχείρηση δεν δεσμεύεται και δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση και την αρχή της καλής πίστης και τις συναλλακτικές συνήθειες να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει σύμβαση πώλησης προϊόντων που εμφανίζονται λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα με εσφαλμένη τιμή, πέραν της λογικής και διαφορετική από την ισχύουσα με βάση και την τιμολογιακή πολιτική της κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

Εγγύηση

 

Η επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα που διατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Εγγύηση προϊόντος θα υπάρχει για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, στα οποία αναφέρεται ότι περιέχεται εγγύηση από τον κατασκευαστή του προϊόντος, τον αντιπρόσωπό του ή τον εισαγωγέα. Για να δείτε εάν το προϊόν σας έχει εγγύηση κατασκευαστή, ανατρέξτε στις σελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να ελέγχετε πριν από κάθε αγορά σας μέσω των σελίδων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, εάν το προϊόν που σκοπεύετε να αγοράσετε αναγράφει ότι περιέχει εγγύηση κατασκευαστή. 

 

Παραγγελία – Επιβεβαίωση

 

Για να προβείτε σε παραγγελία δεν είναι απαραίτητο να είστε μέλος του www.centerhome.gr, σας συνιστούμε όμως να εγγραφείτε ως μέλος, καθώς θα είναι πιο εύκολη, αλλά και πιο ασφαλής με τη χρήση password, η όλη διαδικασία αγοράς προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος.  

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.centerhome.gr απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

Πριν την αποστολή της φόρμας παραγγελίας βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί επαρκώς μέσω του διαδικτυακού τόπου, αλλά και τηλεφωνικώς από υπαλλήλους της επιχείρησης, για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και την τιμή του προϊόντος της παραγγελίας σας, καθώς και για χρόνο παράδοσης, κόστος μεταφορικών και τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις, όπως χρεώσεις μονταρίσματος, όπου αυτό ζητείται και είναι εφικτό. Τυχόν παράλειψή σας να ενημερωθείτε επαρκώς δεν βαρύνει σε καμία περίπτωση την εταιρία, αλλά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη σας. 

Η αποστολή της φόρμας παραγγελίας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των εδώ διαλαμβανόμενων όρων σύμβασης πώλησης. 

Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει ληφθεί από την επιχείρηση, από τη στιγμή που θα λάβετε με e-mailσχετική επιβεβαίωση καταχώρισης της παραγγελίας σας με τον αριθμό της στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. 

Ακολουθεί το στάδιο επεξεργασίας της καταχωρηθείσας παραγγελίας σας, όπου ελέγχεται και επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα των προϊόντων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν. Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της παραγγελίας σας, λαμβάνετε σχετική ενημέρωση στα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμός τηλεφώνου) που έχετε δηλώσει. 

            Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στο www.centerhome.gr  είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας, καθότι, αποτελούν εκτός των άλλων και το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της επιχείρησης μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας. Για το λόγο αυτό, οφείλετε να βεβαιώνεστε ότι τα στοιχεία που έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά και επικαιροποιημένα και υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μία αλλαγή σ’ αυτά. Η επιχείρηση γνωρίζει τα στοιχεία σας μόνο κατά δήλωσή σας και ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθεί σωστά ή έγκαιρα, εξαιτίας καταχώρισης εκ μέρους σας εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων ή στοιχείων επικοινωνίας. Ενδεικτικά, κάθε ειδοποίηση εκ μέρους της επιχείρησης που θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο κινητό τηλέφωνο που έχετε δώσει (π.χ. για έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος) θα θεωρείται ως έγκυρη, ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε σας εξαιτίας σφάλματος στα δηλωθέντα στοιχεία σας ή τυχόν αλλαγής σ’ αυτά χωρίς να έχετε προβεί σε σχετική ενημέρωσή τους.

 

Ακύρωση παραγγελίας

 

Ακύρωση της παραγγελίας σας μετά τη λήψη της μπορεί να γίνει μόνο εντός διαστήματος 24 ωρών από την λήψη της και μόνο εφόσον δεν έχετε προβεί στην πληρωμή της. Η ακύρωση γίνεται με αποστολή e-mailστη διεύθυνση info@centerhome.gr όπου και πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό και τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας σας. 

 

Ενεργοποίηση παραγγελίας – Τρόποι πληρωμής

 

Για να ενεργοποιηθεί η παραγγελία σας πρέπει να πραγματοποιηθεί η εξόφληση της αξίας των προϊόντων που αγοράσατε, μαζί με τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς τους και με τις τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις που προκύπτουν για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (συναρμολόγηση/τοποθέτηση). Στην περίπτωση αντικαταβολής, η παραγγελία σας ενεργοποιείται με την εξόφληση του ποσού της προκαταβολής που ορίζεται κατωτέρω, μαζί με τα έξοδα αποστολής–μεταφοράς.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτησή σας το ηλεκτρονικό κατάστημα www.centerhome.gr διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

> Κατάθεση χρηματικού ποσού στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης: 

 

Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Αριθμός Λογαριασμού: 43400268678

ΙΒΑΝ: GR5101104340000043400268678

 

Τράπεζα: EUROBANK

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0257.23.0201569322

ΙΒΑΝ: GR7402602570000230201569322

 

Τράπεζα: ATTICA Bank

Αριθμός Λογαριασμού: 85132415

ΙΒΑΝ: GR45 0160 8750 0000 0008 5132 415

 

Τράπεζα: Piraeus Bank

Αριθμός Λογαριασμού: 64 1514 3772 656

ΙΒΑΝ: GR61 0171 4150 0064 1514 3772 656

 

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4801408110811002002006627

 

> Μεταφορά χρηματικού ποσού ηλεκτρονικά μέσω webbankingαπό τραπεζικό λογαριασμό σας στον ανωτέρω λογαριασμό της επιχείρησης.

> Χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σας, είτε onlineμέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε στα γραφεία της επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Συνδίκα Πέτρου 61, Τ.Κ.: 54644 . Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου σας δίνεται η δυνατότητα πληρωμής και με άτοκες δόσεις βάσει της ισχύουσας εμπορικής πολιτικής.

> Χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας σας μέσω των υπηρεσιών PAYPAL.

> Καταβολή μετρητών στα γραφεία της επιχείρησης στην ανωτέρω διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής ισχύει μόνο για αξία αγορών έως 500 ευρώ.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιβαρύνεστε με τα πάσης φύσεως τραπεζικά έξοδα που τυχόν θα προκύψουν.

Κατά την κατάθεση ή μεταφορά χρηματικού ποσού θα πρέπει να προσθέσετε στην αιτιολογία τα πλήρη στοιχεία του καταθέτη, όπως δόθηκαν κατά την παραγγελία, καθώς και τον αριθμό της παραγγελίας, για τη διευκόλυνση της διαχείρισής της και την αποφυγή λαθών. Σε περίπτωση διαφορετικών στοιχείων παραγγελίας και στοιχείων κατάθεσης οφείλετε να ενημερώσετε την επιχείρηση για την απαραίτητη διασταύρωση και επαλήθευση, διαφορετικά δεν ενεργοποιείται η παραγγελία. Επισημαίνεται ότι ο καταθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή του αριθμού λογαριασμού της επιχείρησης, η οποία και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος. 

            Η επιχείρηση δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.centerhome.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Με την επιλογή onlineπληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας μεταφέρεστε σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της συνεργαζόμενης τράπεζας και η συναλλαγή σας πραγματοποιείται απευθείας με τον secureserverαυτής. Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζά σας, η επιχείρηση σας ενημερώνει τηλεφωνικώς ή μέσω e-mailκαι διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό σε κάθε παραγγελία σας να καταχωρείτε απαραιτήτως έγκυρο αριθμό τηλεφώνου και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μόλις πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας και εφόσον αυτή δεν έχει γίνει στα γραφεία της επιχείρησης, παρακαλούμε να στείλετε το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο μέσω e-mailστη διεύθυνση info@centerhome.gr, διαφορετικά, αν δεν μπορείτε να στείλετε το αποδεικτικό πληρωμής, παρακαλούμε να στείλετε e-mailμε τα στοιχεία σας, τον αριθμό της παραγγελίας σας, τον τρόπο και την ημερομηνία πληρωμής και ένα τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας. Με την παραλαβή του σχετικού e-mailθα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας σας.

 

Αποστολή – Παράδοση προϊόντων

 

Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται σε σας μετά την πλήρη εξόφληση. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας κυμαίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και τον τόπο παράδοσης και υπολογίζεται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της επιβεβαίωσης της πληρωμής σας. Η επιχείρηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παραδώσει τα προϊόντα εντός 1–5 εργασίμων ημερών (εξαιρουμένου και του Σαββάτου) για τα προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα. Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι κατόπιν παραγγελίας και με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν άμεσα από τους προμηθευτές της επιχείρησης, ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 5–15 εργάσιμες ημέρες (εξαιρουμένου και του Σαββάτου), ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος και τον τόπο κατασκευής του. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και τμηματική παράδοση.

Η αποστολή των προϊόντων γίνεται για λογαριασμό σας και με δικό σας κίνδυνο. Τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην παραγγελία σας. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης εμφάνισής σας στον ως άνω τόπο, η παράδοση του προϊόντος θα γίνεται νόμιμα και θα θεωρείται τελεσθείσα σε οποιονδήποτε τρίτο βρίσκεται στο συγκεκριμένο τόπο, ο οποίος είναι κατά δήλωσή του εξουσιοδοτημένος προς τούτο. Η μεταφορά των προϊόντων εκτελείται με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση που στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει με την παραγγελία σας είναι δύσκολη η πρόσβαση ή δεν επιτρέπεται στα μέσα μεταφοράς της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρίας, υποχρεούστε, κατόπιν αιτήματός της, να παραλάβετε τα προϊόντα από το κοντινότερο προσβάσιμο σημείο ή από το πλησιέστερο γραφείο ή αποθήκη της.  

Τα έξοδα αποστολής–μεταφοράς σας επιβαρύνουν σε κάθε περίπτωση. Το κόστος τους εξαρτάται από την τοποθεσία του προμηθευτή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει, από το βάρος και τον όγκο των προϊόντων και από τη διεύθυνση του τόπου προορισμού και παράδοσης. Οι χρεώσεις υπολογίζονται πάντοτε μέχρι το πεζοδρόμιο της εισόδου της δηλωμένης με την παραγγελία σας διεύθυνσης παράδοσης, άλλως, μέχρι την πλησιέστερη αποθήκη της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρίας που εξυπηρετεί την περιοχή της ως άνω διεύθυνσης παράδοσης.  

Εάν επιθυμείτε να σταλεί η παραγγελία σας με μεταφορική εταιρία της επιλογής σας υποχρεούστε να το δηλώσετε εγκαίρως μέσω e-mailκαι να καταβάλλετε στην επιχείρηση, εφόσον προκύψει, μόνο το κόστος αποστολής των προϊόντων μέχρι τη μεταφορική εταιρία που επιλέξατε. Η επιχείρηση εκπληρώνει πλήρως κάθε υποχρέωσή της απέναντί σας για παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, με την παράδοσή τους σε άρτια κατάσταση και συσκευασία στη μεταφορική εταιρία που έχετε επιλέξει και ορίσει εσείς και δεν έχει έκτοτε, μετά δηλ. την παράδοσή τους, καμία ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων και για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, ζημία ή φθορά τους κατά τη μεταφορά. 

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας σας, από τη στιγμή που τα προϊόντα της παραγγελίας σας παραδόθηκαν στη μεταφορική εταιρία για να μεταφερθούν στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει στην παραγγελία σας. Εάν υπάρξει τέτοιο θέμα επικοινωνήστε μαζί μας για να σας γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία της μεταφορικής εταιρίας. Σε περίπτωση μεταφοράς των προϊόντων από μεταφορική εταιρία που έχετε επιλέξει και ορίσει εσείς, τη σχετική ευθύνη φέρει η αντίστοιχη μεταφορική εταιρία.

Κατόπιν συνεννόησης, η επιχείρηση σας παρέχει τη δυνατότητα παραλαβής προϊόντων που παραγγείλατε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.centerhome.grαπό τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Συνδίκα Πέτρου 61, Τ.Κ. 54644 ή από τον εκθεσιακό της χώρο στο 1οχιλ. Νέας Καλλικράτειας–Θεσσαλονίκης, ΤΚ 63080, όταν αυτά είναι διαθέσιμα και αφού προηγουμένως καθοριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την παράδοση–παραλαβή τους. 

 

Ανυπαίτια καθυστέρηση – Ανωτέρα βία

 

Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία, για τις οποίες και θα δικαιούται παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Ενδεικτικά, η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει στις παρακάτω περιπτώσεις:  

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή του. Η επιχείρηση, για να μπορεί να σας προσφέρει πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνει τα προϊόντα του ηλεκτρονικού της καταστήματος από μία πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών, είτε εγχώριων, είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μία παραγγελία μπορεί να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στη μεταφορά των προϊόντων, με αποτέλεσμα να μην τα έχει στις αποθήκες της όταν υπολογίζει.

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Ανάμεσα στα προϊόντα που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ανακοινώνει ξαφνικά και απροειδοποίητα ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνία μαζί σας εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή του, επειδή τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά.

Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά: ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, απεργίες–άδειες, τρομοκρατικές ενέργειες, απρόβλεπτες και εξαιρετικές διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις που αφορούν περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων, κ.ο.κ.

Αν κάποιος από τους παραπάνω λόγους, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος λόγος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της επιχείρησης διαρκέσει πλέον των δύο μηνών, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος χωρίς αποζημίωση.

 

Παραλαβή και έλεγχος προϊόντων

 

Τα προϊόντα που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.centerhome.gr σας αποστέλλονται συσκευασμένα. 

Κατά την παραλαβή του προϊόντος που παραγγείλατε, υποχρεούστε να ελέγξετε το άθικτο της συσκευασίας του και να την αφαιρέσετε χωρίς να την καταστρέψετε για να ελέγξετε το προϊόν, ώστε να επιβεβαιώσετε την ανυπαρξία ζημιών, φθορών ή εξωτερικών ελαττωμάτων σ’ αυτό ενώπιον του μεταφορέα. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ζημίες (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα) ή εξωτερικά ελαττώματα στο προϊόν, οφείλετε να τα υποδείξετε στον μεταφορέα και να ενημερώσετε αμέσως τηλεφωνικώς την επιχείρηση, λαμβάνοντας ει δυνατόν και σχετικές φωτογραφίες για να τις αποστείλετε σε ψηφιακή μορφή μέσω e-mailστη διεύθυνση info@centerhome.gr. Σε περίπτωση που υπογράψετε την παραλαβή του προϊόντος και απομακρυνθεί ο μεταφορέας, θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε σας σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές ή εξωτερικά ελαττώματα και δεν αναγνωρίζεται καμία ζημία.

 

Επιστροφή – Αντικατάσταση προϊόντων

 

Τα προϊόντα που προμηθεύεστε από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.centerhome.gr μπορούν να επιστραφούν και να ζητηθεί η αντικατάστασή τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

> Στην περίπτωση που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της επιχείρησης σας παραδόθηκε άλλο προϊόν, από αυτό που αναγράφεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. 

> Στην περίπτωση που το προϊόν φέρει αποδεδειγμένα αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό ελάττωμα. Στην περίπτωση αυτή, για να διαπιστωθεί το ελάττωμα, υποχρεούστε να αποστείλετε άμεσα σχετικές φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή μέσω e-mailστη διεύθυνση info@centerhome.gr. Ευνόητο είναι ότι προϊόντα που έχουν συναρμολογηθεί στο χώρο σας από συνεργεία της επιχείρησης χωρίς να εμφανίσουν ελάττωμα, δεν επιστρέφονται. 

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος που ζητείται η αντικατάστασηπρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

> να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση τηλεφωνικώς την ίδια ημέρα της παραλαβής ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα για να γνωστοποιήσετε το λόγο επιστροφής που προέκυψε,

> το προϊόν να μην έχει υποστεί ουδεμία, έστω και ακούσια ζημία, π.χ. λόγω μη προσεκτικής απομάκρυνσης της συσκευασίας του, λανθασμένης συναρμολόγησης/μονταρίσματος, πτώσης, κ.ο.κ., 

> το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, 

> να μην έχουν αφαιρεθεί από το προϊόν σημάνσεις του κατασκευαστή, όπως, ετικέτες, ταμπελάκια, κ.ο.κ., 

> το προϊόν να συνοδεύεται από την πλήρη αρχική συσκευασία του σε άριστη κατάσταση, μαζί με τα εξαρτήματα και έντυπα (οδηγιών συναρμολόγησης, εγγύησης, κ.ο.κ.) του κατασκευαστή και  

> το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή, όπως, απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, κ.ο.κ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντος το κόστος μεταφοράς επιστρεφόμενου και νέου προϊόντος βαρύνει την επιχείρηση, εφόσον η κάθε μεταφορά πραγματοποιείται με μεταφορική εταιρία που υποδεικνύει η επιχείρηση. 

Εάν ωστόσο φέρετε εσείς το επιστρεφόμενο και παραλάβετε το νέο προϊόν ή στείλετε το επιστρεφόμενο και παραλάβετε το νέο προϊόν με μεταφορική εταιρία της επιλογής σας, επιβαρύνεστε εσείς το κόστος μεταφοράς επιστρεφόμενου και νέου προϊόντος.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ακόμη και ελαττωματικών, που έχουν παραληφθεί από τα γραφεία ή τον εκθεσιακό χώρο της επιχείρησης από μεταφορική εταιρία της επιλογής σας, θα πρέπει αυτά να επιστραφούν και πάλι στα γραφεία ή στον εκθεσιακό χώρο της επιχείρησης με τον ίδιο τρόπο και το σχετικό κόστος αποστολής–μεταφοράς τους επιβαρύνει εσάς.

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του επιστρεφόμενου προϊόντος παραμένει σε σας μέχρι την παραλαβή του από την επιχείρηση, έναντι της οποίας ευθύνεστε για τις αιτίες αυτές σε αποζημίωση.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σας παραδόθηκε με υπαιτιότητα της επιχείρησής μας άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε, σας στέλνουμε δωρεάν και αμέσως το σωστό. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο και σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή/προμηθευτή ότι το προϊόν φέρει αποδεδειγμένα αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό ελάττωμα, πραγματοποιείται δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση κατά περίπτωση του ελαττωματικού τεμαχίου/εξαρτήματος ή του προϊόντος το συντομότερο δυνατόν, με την επιφύλαξη της ύπαρξης διαθεσιμότητας. Δεν εμπίπτουν στη συγκεκριμένη περίπτωση προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων, όπως του κατασκευαστή τους ή του αντιπροσώπου του. 

Σε καμία περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής προϊόντος για αντικατάσταση δεν δύναται να υπερβεί τις επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα εμφάνισης του επικαλούμενου ελαττώματος και η παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος συνεπάγεται την από μέρους σας ανεπιφύλακτη αποδοχή του προϊόντος ως έχει και την αυτοδίκαιη απώλεια όποιου δικαιώματος επιστροφής για αντικατάστασή του.

Προϊόντα εκθεσιακά ή β΄ διαλογής, είναι προϊόντα που πιθανώς να έχουν κάποια φθορά. Στα συγκεκριμένα προϊόντα δεν γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή η επιστροφή ή αντικατάστασή τους. 

 

Αναιτιολόγητη υπαναχώρηση «καταναλωτή» κατά την έννοια του Ν 2251/1994

 

Εφόσον συναλλάσσεστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.centerhome.gr ως καταναλωτής, τότε, σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη και επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την πώληση και να μας το επιστρέψετε εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που σας παραδόθηκε, αναλαμβάνοντας τα έξοδα επιστροφής του. 

Σ’ αυτή την περίπτωση το προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, αμοντάριστο και αχρησιμοποίητο («as new»), όπως ακριβώς πριν από την πώλησή του και στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, φελιζόλ, κ.ο.κ.) με όλα τα περιεχόμενά της, όπως, εξαρτήματα και έντυπα (χαρακτηριστικών, οδηγιών συναρμολόγησης, εγγύησης, κ.ο.κ.) του κατασκευαστή. Θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή, όπως, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, απόδειξη πληρωμής ή απόκομμα πληρωμής με πιστωτική κάρτα, κ.ο.κ. 

Η δήλωσή σας περί υπαναχώρησης πρέπει να είναι σαφής, να γίνει εγγράφως και να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@centerhome.gr μαζί με αίτημα επιστροφής του προϊόντος, επί του οποίου η επιχείρηση θα σας απαντήσει εγγράφως με αποστολή e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την οποία υποβάλατε το σχετικό αίτημά σας. 

Σε κάθε περίπτωση, δήλωση υπαναχώρησης δεν είναι ισχυρή και δεν γίνεται δεκτή, εάν δεν επιστρέψετε το προϊόν άμεσα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών στον εκθεσιακό χώρο της επιχείρησης στο 1οχιλ. Νέας Καλλικράτειας–Θεσσαλονίκης, ΤΚ 63080 και εάν δεν έχετε εξοφλήσει πλήρως όλα τα πάσης φύσεως έξοδα αποστολής και μεταφοράς για την επιστροφή του. 

Εάν μετά από έγκυρη δήλωση υπαναχώρησης λάβετε από την επιχείρηση έγγραφη έγκριση επιστροφής και το προϊόν επιστραφεί εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας με όλα τα αποδεικτικά της συναλλαγής έγγραφα στον εκθεσιακό χώρο της επιχείρησης και διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου του ότι πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις ως προς την κατάσταση που επιστρέφεται, η επιχείρηση θα σας επιστρέψει, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος, ατόκως, το τίμημα που είχατε καταβάλει για την αγορά του. 

Σε περίπτωση ωστόσο που το προϊόν επιστραφεί χρησιμοποιημένο (έστω και μόνο λόγω ανοίγματος της αρχικής συσκευασίας του) ή με οποιαδήποτε ζημία ή ελλιπές, ευθύνεστε σε αποζημίωση έναντι της επιχείρησης για τη μείωση της αξίας του, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται με βάση την κατάσταση του προϊόντος και η επιχείρηση δικαιούται να προβεί μονομερώς άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό αυτής της απαίτησής της με την απαίτησή σας για επιστροφή του τιμήματος που είχατε καταβάλει για την αγορά του και να σας επιστρέψει, επίσης το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του προϊόντος που της επιστρέψατε. 

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του επιστρεφόμενου προϊόντος παραμένει σε σας μέχρι την παραλαβή του από την επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληροίτε κατά τα ανωτέρω τις προϋποθέσεις επιστροφής, η επιχείρηση θα σας επιστρέψει το ποσό που αναλογεί στην αξία του προϊόντος που επιστρέφετε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε μέσω e-mail, εκτός αν συμφωνηθεί άλλος τρόπος επιστροφής του ποσού.

Έξοδα και δαπάνες αποστολής, μεταφοράς, συναρμολόγησης/μονταρίσματος, τοποθέτησης και γενικά κάθε άλλο ποσό, πέραν της αξίας του, που καταβάλατε για να σας παραδοθεί το προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε, δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση. 

Προϊόν που έχει πωληθεί και έχετε παραλάβει με επιπλέον δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί με το επιπλέον δώρο.

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ή σαφώς εξατομικευμένων (π.χ. σαλόνια ειδικών διαστάσεων, ντουλάπες σε ειδικά χρώματα, κ.ο.κ. που κατασκευάστηκαν κατόπιν ειδικής παραγγελίας για εσάς ή παραγγέλθηκαν αποκλειστικά για εσάς από εγχώριους ή ξένους κατασκευαστές/προμηθευτές), όπως επίσης και προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση (π.χ. «λευκά είδη», προστατευτικά στρωμάτων, κ.ο.κ. με ανοιγμένες συσκευασίες). Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στο νόμο, δεν ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.centerhome.gr και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος συμπληρώνονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των λοιπών όρων. Για οποιαδήποτε διαφορά εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.centerhome.gr  εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αυτή, εφόσον δεν συμφωνηθεί να υπαχθεί σε διαδικασία εναλλακτικής ή εξωδικαστικής επίλυσης, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "SUMMER GIVEAWAY"

 

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία Center Home (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “Christmas Giveaway” (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «centerhome», https://www.instagram.com/centerhome_gr/. & https://el-gr.facebook.com/centerfurnitures/ 
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 22/12/2020 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 07/01/2021, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δίνεται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Follow το account της centerhome & Center Ελευθεριάδης (https://www.instagram.com/centerhome_gr/ & https://el-gr.facebook.com/centerfurnitures/ ). Στη συνέχεια, να κάνουν mention δύο (2) φίλους τους. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6. Δώρα. Στo πλαίσιo του Διαγωνισμού 1 τυχερός θα κερδίσει έναν Καναπές κρεβάτι 3217S γκρι με μαύρο σιρίτι 170*77*72, για το διαγωνισμό στην πλατφόρμα του Instagram και ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΛΙΚ-ΚΛΑΚ MADISON SQUARE ΚΑΦΕ 180*95, για το διαγωνισμό στην πλατφόρμα στο Facebook. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικείμενα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή, στις 8/01/2021, ώρα 12:00. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.
8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.
9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή
11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και δύναται να τα χρησιμοποιήσει για προωθητικές ενέργειες.
12. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
13. Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Νικητές των διαγωνισμών: 

Facebook: Η νικήτρια του διαγωνισμού για το ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΛΙΚ-ΚΛΑΚ MADISON SQUARE ΚΑΦΕ 180*95 είναι η ευγανια ραπτη. Η επιλογή του νικητή έγινε με την ιστοσελίδα commentpicker.gr (μπορείτε να δείτε το νικητή εδώ: https://commentpicker.com/?id=fbcp_5ff83963d9f70169&utm_source=share&utm_medium=winner&utm_campaign=copy)

Instagram: Η νικήτρια του διαγωνισμού για το Καναπές κρεβάτι 3217S γκρι με μαύρο σιρίτι 170*77*72 είναι η @evdokiakarakasi . Η επιλογή του νικητή έγινε με την ιστοσελίδα commentpicker.gr (μπορείτε να δείτε το νικητή εδώ: https://commentpicker.com/business-instagram.php?id=icp_5ff844700f82d763&utm_source=share&utm_medium=winner&utm_campaign=copy )